Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu vyplývajícího z poskytování platebních služeb podle Zákona o platebním styku (zejm. vedení běžných a spořicích účtů), z poskytnutí úvěru či investičních služeb spotřebiteli, je Klient – spotřebitel oprávněn požádat o řešení sporu finančního arbitra v souladu se Zákonem o finančním arbitrovi. Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na  finančním trhu.

Bližší informace na www.finarbitr.cz.